Hlavní obsah

ancient [ˈeɪnʃənt]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

Egyptian: the (ancient) Egyptians(staří) Egypťané

Egypt: ancient Egyptstarověký Egypt

Greece: hist. ancient Greeceantické/starověké Řecko

Indian: ancient Indianstaroindický

Rome: ancient Romestarý Řím

Egypt: starověký Egyptancient Egypt

řečtina: klasická řečtinaancient Greek

Řím: starověký Římancient Rome

Říman: staří Římanéthe ancient Romans

starý: starý Římancient Rome