Hlavní obsah

anciently [ˈeɪnʃəntlɪ]

Vyskytuje se v

ancient: the ancientsstarověké národy

Egyptian: the (ancient) Egyptians(staří) Egypťané

ancient: ancient Greece and Romeantické Řecko a Řím

ancient: in ancient timesve starověku, v dávnověku

Egypt: ancient Egyptstarověký Egypt

Greece: hist. ancient Greeceantické/starověké Řecko

Indian: ancient Indianstaroindický

Rome: ancient Romestarý Řím

Egypt: starověký Egyptancient Egypt

řečtina: klasická řečtinaancient Greek

Řím: starověký Římancient Rome

Říman: staří Římanéthe ancient Romans

starý: starý Římancient Rome