Hlavní obsah

old [əʊld]

Přídavné jméno

  1. starý vysokého věkuHow old are you?Kolik ti je let?five years older thano pět let starší nežold bachelorstarý mládenecold maidstará pannahovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera
  2. bývalý partner, věc

Vyskytuje se v

biddy: (old) biddybaba, stará megera

chip: a chip off the old blockjablko, které nepadlo daleko od stromu

codger: old codgerdědula, dědek, strejc

crock: (old) crockkřáp, vrak

dirty: dirty old manstarý chlípník

elder: (European) elderbez černý

fart: (old) fartsuchar, nudný patron

geezer: (old) geezerděda, starý paprika

hat: old hatpřežitek

bag: old bagstará škatule

bat: slang. old batstará ochechule/megera/baba

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

chivalry: old-fashioned chivalrystarosvětská dvornost

eldest: eldest handhráč otevírající hru v kartách

English: old Englishstaroangličtina

five: five year(s) oldpětiletý věkem

grow: grow older(ze)stárnout

home: old people's home, home for the elderly, retirement homedomov důchodců, domov pro seniory

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

maid: hanl. old maidstará panna

old age: in one's old ageve stáří

old-fashioned: old-fashioned carveterán auto starší výroby

pension: old age pensionstarobní důchod

pensioner: old age pensionerstarobní důchodce

Slavonic: old (church) Slavonicstaroslověnština

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

woman: old womanstařena

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

year: five years oldpětiletý hoch ap.