Hlavní obsah

intermediate

Přídavné jméno

  1. mezilehlý, (pro)středníodb. intermediární jsoucí mezi dvěmapřekládá se hl. pomocí předpony mezi...intermediate timemezičasintermediate stagemezistupeň vývoje ap.intermediate resultdílčí výsledek, mezivýsledekintermediate stationmezistanice
  2. středně pokročilý žák, lyžař ap.intermediate levelstřední pokročilost

Sloveso

  • between sb dělat prostředníka mezi kým