Hlavní obsah

intermediate

Přídavné jméno

  1. mezilehlý, (pro)středníodb. intermediární jsoucí mezi dvěmapřekládá se hl. pomocí předpony mezi...intermediate timemezičasintermediate stagemezistupeň vývoje ap.intermediate resultdílčí výsledek, mezivýsledekintermediate stationmezistanice
  2. středně pokročilý žák, lyžař ap.intermediate levelstřední pokročilost

Sloveso

  • between sb dělat prostředníka mezi kým

Vyskytuje se v

střední: intermediate levelstřední pokročilost

úroveň: elementary/intermediate/advanced levelzačátečnická/střední/pokročilá úroveň

středně: intermediatestředně pokročilý žák ap.

intermediate: intermediate timemezičas