Hlavní obsah

middle [ˈmɪdəl]

Podstatné jméno

  1. of sth střed, prostředek čehoin the middle of sthuprostřed čehoekon. middle managementstřední úroveň řízení
  2. hovor.pas střed těla
  3. polovina období ap.

Sloveso

  1. umístit do středu
  2. (na)centrovat

Vyskytuje se v

middle-aged: lidé středního věkuthe middle-aged

middle class: (jako) ze střední třídy/vrstvy, (týkající se) střední třídymiddle-class

nowhere: daleko od světa, v pustině, uprostřed ničehoin the middle of nowhere

finger: malík/prsteník/prostředník/ukazováklittle/ring/middle/index finger

late: pozdní středověkhist. the late Middle Ages

middle-of-the-road: střední proud nenáročná populární hudbahud. middle-of-the-road pop

piggy: hra na prostředníčka, sport. bagopiggy in the middle

reaches: horní/střední/dolní tokupper/middle/lower reaches

slap bang: rovnou uprostředslap-bang in the middle

spread: (tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věkumiddle-age(d) spread

proud: hud. střední proudmiddle-of-the-road pop

střední: anat. střední uchomiddle ear

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

prostředek: prostředkem ulicethrough the middle of the street

prostřední: v prostředním sloupciin the middle column

rovnou: rovnou uprostředright in the middle

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course

middle: (zlatá) střední cestamiddle course