Hlavní obsah

třetí

Číslovka

  • (the) thirdzkr. 3rdza třetí ve výčtuthird(ly)ling. třetí stupeň přídavného jménasuperlativecestovat třetí třídoutravel third-class

Vyskytuje se v

hodina: three quarters of an hourtři čtvrtě hodiny

král: The Three Magi, svátek Epiphany, Three King's DayTři králové

kus: three straight days, three days in a rowtři dny v kuse v tahu

mocnina: cube, third powertřetí mocnina

odmocnina: square/cube/fourth rootdruhá/třetí/čtvrtá odmocnina

pád: nominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád

pětina: three fifthstři pětiny

říše: Third Reichhist. Třetí říše nacistické Německo

student: first/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/seniorstudent prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníku

stupeň: the positive/comparative/superlative (form)první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.

tečka: three dots, za větou suspension points, ellipsistři tečky v textu

tři: the three Magi, den, svátek EpiphanyTři králové

univerzita: University of the Third Ageuniverzita třetího věku

čtvrt: quarter to tentři čtvrtě na deset

dějství: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

dělit: nine divided by threedevět děleno třemi

doběhnout: He finished third.Doběhl (jako) třetí. umístil se

chod: a three-course mealjídlo o třech chodech

konec: third from the endtřetí od konce

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

nad, nade: three degrees above zerotři stupně nad nulou

napočítat: on the count of threeaž napočítám do tří

o: at half past twoo půl třetí

odpoledne: at three p.m.ve tři odpoledne

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

přičemž: divided into three groups, one being ...rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

semafor: Turn right at the third (traffic) lights.Na třetích semaforech odbočte doleva.

tah: (for) three straight daystři dny v tahu v kuse

v, ve: at three o'clockve tři hodiny

zdržet se: He stayed for three days.Zdržel se tři dny.

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

šetřit: A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.Kdo šetří, má za tři.

act: play in three actshra o třech dějstvích

course: three-course suppervečeře o třech chodech

degree: med. third-degree burnpopálenina třetího stupně

father: father of threeotec tří dětí

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

meal: three-course mealjídlo o třech chodech

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

place: place betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihu

p.m.: at 3 p.m.ve tři odpoledne, v 15 hodin

safe: Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

three: mother of threematka (od) tří dětí

whammy: triple whammytři pohromy najednou

wise: the Three Wise Mentři králové

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

and: three hundred and fiftytři sta padesát

at: at three o'clockve tři hodiny

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

point: five point threepět celých tři

power: 5 to the power of 3pět na třetí

quarter: quarter to tentři čtvrtě na deset

to: quarter to sixtři čtvrtě na šest

třetí: third(ly)za třetí ve výčtu