Hlavní obsah

tři

Číslovka

  • threeTři královéthe three Magi, (den, svátek) Epiphany

Vyskytuje se v

hodina: three quarters of an hourtři čtvrtě hodiny

král: The Three Magi, svátek Epiphany, Three King's DayTři králové

kus: three straight days, three days in a rowtři dny v kuse v tahu

pětina: three fifthstři pětiny

tečka: three dots, za větou suspension points, ellipsistři tečky v textu

čtvrt: quarter to tentři čtvrtě na deset

dějství: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

dělit: nine divided by threedevět děleno třemi

chod: a three-course mealjídlo o třech chodech

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

nad, nade: three degrees above zerotři stupně nad nulou

napočítat: on the count of threeaž napočítám do tří

nula: They won three nil., AmE They won three nothing.Vyhráli tři nula.

o: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

odpoledne: at three p.m.ve tři odpoledne

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

přičemž: divided into three groups, one being ...rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

tah: (for) three straight daystři dny v tahu v kuse

v, ve: at three o'clockve tři hodiny

zdržet se: He stayed for three days.Zdržel se tři dny.

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

šetřit: A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.Kdo šetří, má za tři.

act: play in three actshra o třech dějstvích

course: three-course suppervečeře o třech chodech

father: father of threeotec tří dětí

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

meal: three-course mealjídlo o třech chodech

place: place betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihu

p.m.: at 3 p.m.ve tři odpoledne, v 15 hodin

three: mother of threematka (od) tří dětí

whammy: triple whammytři pohromy najednou

wise: the Three Wise Mentři králové

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

and: three hundred and fiftytři sta padesát

at: at three o'clockve tři hodiny

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

make up: The group is made up of three ...Skupina je tvořena třemi/sestává ze tří ...

point: five point threepět celých tři

quarter: (a) quarter to tentři čtvrtě na deset

to: quarter to sixtři čtvrtě na šest

tři: the three Magi, den, svátek EpiphanyTři králové