Hlavní obsah

král

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (panovník) kingTři královéThe Three Magi, (svátek) Epiphany, Three King's Day
  2. (vynikající jedinec) king
  3. (v šachu) king

Vyskytuje se v

tři: the three Magi, den, svátek EpiphanyTři králové

: Long (may) live the king!Ať žije král!

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.

povídat: It is rumoured that the king is dead.Povídá se, že král je mrtvý.

grace: king by the grace of Godz boží vůle král

wise: the Three Wise Mentři králové

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

save: God save the king!Ať žije král!, Bůh ochraňuj krále!

král: The Three Magi, svátek Epiphany, Three King's DayTři králové