Hlavní obsah

superlative [suːˈpɜːlətɪv]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)

třetí: ling. třetí stupeň přídavného jménasuperlative

superlative: superlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcíling. the superlative form