Hlavní obsah

superlative [suːˈpɜːlətɪv]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí