Hlavní obsah

third [θɜːd]

Číslovka

  • třetí(for) the third timepotřetí

Vyskytuje se v

third-degree: third degreevýslech třetího stupně nejtvrdší, hl. s mučením, přen. křížový výslech

third party: third-party(jsoucí) ve prospěch/vztahující se na třetí osoby pojištění

act: play in three actshra o třech dějstvích

bedroom: two-bedroom/three-bedroom flattřípokojový/čtyřpokojový byt

course: three-course suppervečeře o třech chodech

degree: med. third-degree burnpopálenina třetího stupně

digit: three digit numbertrojciferné/trojmístné číslo

dimensional: three-dimensionaltrojrozměrný

father: father of threeotec tří dětí

figure: in single/double/three figuresjednociferný/dvouciferný/trojciferný hodnota ap.

flat: three-room flattřípokojový byt

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

meal: three-course mealjídlo o třech chodech

molar: third molarosmička zub moudrosti

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

propeller: three/four-bladed propellertřílistá/čtyřlistá vrtule

safe: Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.

sloth: three-toed/two-toed slothlenochod tříprstý/dvouprstý

star: three star hoteltříhvězdičkový hotel

suit: three-piece suittrojdílný oblek

third: (for) the third timepotřetí

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

three: mother of threematka (od) tří dětí

wise: the Three Wise Mentři králové

woodpecker: three-toed woodpeckerdatlík tříprstý

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

and: three hundred and fiftytři sta padesát

at: at three o'clockve tři hodiny

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

month: three-month coursetříměsíční kurz

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.

point: five point threepět celých tři

time: three times a weektřikrát týdně

cheer: three cheers for sbtřikrát hurá komu

over: twice/three times overdvakrát/třikrát dokola/za sebou