Hlavní obsah

thirdly [ˈθɜːdlɪ]

Vyskytuje se v

over: twice/three times overdvakrát/třikrát dokola/za sebou

third-degree: third degreevýslech třetího stupně nejtvrdší, hl. s mučením, přen. křížový výslech

third party: third-party(jsoucí) ve prospěch/vztahující se na třetí osoby pojištění

act: play in three actshra o třech dějstvích

bedroom: two-bedroom/three-bedroom flattřípokojový/čtyřpokojový byt

course: three-course suppervečeře o třech chodech

degree: med. third-degree burnpopálenina třetího stupně

digit: three digit numbertrojciferné/trojmístné číslo

dimensional: three-dimensionaltrojrozměrný

father: father of threeotec tří dětí

figure: in single/double/three figuresjednociferný/dvouciferný/trojciferný hodnota ap.

flat: three-room flattřípokojový byt

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

last: last but two/threetřetí/čtvrtý od konce

meal: three-course mealjídlo o třech chodech

molar: third molarosmička zub moudrosti

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

propeller: three/four-bladed propellertřílistá/čtyřlistá vrtule

safe: Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.

sloth: three-toed/two-toed slothlenochod tříprstý/dvouprstý

star: three star hoteltříhvězdičkový hotel

suit: three-piece suittrojdílný oblek

third: (for) the third timepotřetí

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

third-class: third-class passengerscestující třetí třídou

third party: third-party insurancepojištění zákonné odpovědnosti, povinné ručení motoristů

three: mother of threematka (od) tří dětí

three: karet. the three of spadespiková trojka

volume: in three volumestřísvazkový

wise: the Three Wise Mentři králové

woodpecker: three-toed woodpeckerdatlík tříprstý

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

and: three hundred and fiftytři sta padesát

at: at three o'clockve tři hodiny

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

figure: three-figure numbertrojmístné číslo

make up: The group is made up of three ...Skupina je tvořena třemi/sestává ze tří ...

month: three-month coursetříměsíční kurz

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.

point: five point threepět celých tři

third-degree: He was given the third degree.Pořádně ho zmáčkli., Podali si ho.

three: girl of threetříletá holčička

time: three times a weektřikrát týdně

cheer: three cheers for sbtřikrát hurá komu

číslo: trojmístné číslothree-digit number

čtyřpokojový: čtyřpokojový bytthree-bedroom flat/AmE apartment

denně: třikrát denněthree times a day

hodina: tři čtvrtě hodinythree quarters of an hour

král: Tři královéThe Three Magi, svátek Epiphany, Three King's Day

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

mocnina: třetí mocninacube, third power

pětina: tři pětinythree fifths

povinný: povinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability

rodina: tříčlenná rodinafamily of three

říše: hist. Třetí říše nacistické NěmeckoThird Reich

souprava: sedací soupravalounge/trojdílná three piece suite, seating group

student: student prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníkufirst/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/senior

tečka: tři tečky v textuthree dots, za větou suspension points, ellipsis

trojka: (jet) na trojku(drive) in third gear

třetí: za třetí ve výčtuthird(ly)

třetí: cestovat třetí třídoutravel third-class

třetice: do třetice všeho dobréhothird time lucky

tři: Tři královéthe three Magi, den, svátek Epiphany

tříčtvrteční: tříčtvrteční taktthree-quarter time

třikrát: třikrát tolikthree times as much/many, threefold

univerzita: univerzita třetího věkuUniversity of the Third Age

bota: troje botythree pairs of shoes

byt: třípokojový bytthree-room flat

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

dělit: devět děleno třeminine divided by three

doběhnout: Doběhl (jako) třetí. umístil seHe finished third.

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

chod: jídlo o třech chodecha three-course meal

konec: třetí od koncethird from the end