Hlavní obsah

third party

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

povinný: third party insurance, AmE property damage liabilitypovinné ručení pojištění motoristů

third party: third-party(jsoucí) ve prospěch/vztahující se na třetí osoby pojištění