Hlavní obsah

zapsat se

Dokonavé sloveso

  • (do kurzu ap.) do čeho enrol/AmE enroll in/for/at/on sth(zaregistrovat se) register(nastoupit) enter sthzapsat se do jazykového kurzuenrol in a language course

Vyskytuje se v

zapsat: zapsat (si) co do sešituwrite sth down in the exercise book

historie: vstoupit/zapsat se do historiego down in history

zapsat: zapsat si co za ušikeep sth in mind, not to forget sth

enrol: enrol at a universityzapsat se na univerzitu