Hlavní obsah

process [ˈprəʊses]

Vyskytuje se v

process: be processedthrough/by sth projít, být předáván čím různými instancemi ap.

democratization: democratization processdemokratizační proces

elimination: by a process of eliminationvylučovací metodou

food: food (processing) industrypotravinářství, potravinářský průmysl

industrially: industrially processed/producedprůmyslově zpracovaný/vyráběný

plant: processing plantzpracovatelský závod

processing: processing plantzpracovatelský závod

selection: biol. selection processproces výběru, selektivní proces

work: work in progress/processrozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená práce

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

data: data protection/processingochrana/zpracování dat

dřevařský: sawmill, wood processing plantdřevařský závod

pochod: train of thought, mental processesmyšlenkové pochody

potravinářský: food (processing) industrypotravinářský průmysl

při: in the process, at that, zast. thereatpři tom během toho

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tenderingekon. veřejná soutěž

sýr: cream/processed cheesesmetanový/tavený sýr

tavený: process(ed) cheesetavený sýr

vylučovací: by a process of eliminationvylučovací metodou

zpracování: machine processingtech. strojové zpracování

obrátka: The process is gaining momentum.Proces začíná nabírat na obrátkách/obrátky.

proces: chemical processchemický proces

vyložit: explain the process to sthvyložit komu postup