Hlavní obsah

democratization [dɪˌmɒkrətaɪˈzeɪʃən or dɪˌmɒkrətɪˈzeɪʃən]

Podstatné jméno