Hlavní obsah

remedial [rɪˈmiːdɪəl]

Přídavné jméno

  1. speciální, pomocný výuka ap., doučovacíremedial teacherdoučující učitel, speciální pedagog doučující děti s poruchami čtení, psaní ap.remedial classspeciální třída pro děti vyžadující zvláštní péčiremedial educationspeciální vzdělávání, doučování
  2. form.rehabilitační, ozdravný
  3. take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

Vyskytuje se v

pomocný: pomocná školaBrE special school, remedial school