Hlavní obsah

manage [ˈmænɪdʒ]

Vyskytuje se v

back off: Do toho se nepleť. Já to zvládnu.Back off! I'll manage it.

be: Jestli to máme zvládnout ...If we are to manage it ...

either: Nezvládnu to a navíc ani nechci.I can't manage it and I don't want either.

generální: generální ředitelmanaging director, general manager, director general

povést se: komu se povedlo cosb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sth

přehled: zvládnout co s přehledemmanage sth without difficulty, sail through sth

ředitel: generální ředitelmanaging director, general manager

uhájit: uhájit své pozicemanage to defend one's position

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

podařit se: Podařilo se mi tam dostat.I managed to get there.

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

splašit: Podařilo se mi splašit pár dek.I managed to rustle up a few blankets.

stíhat: Dneska to nějak nestíhám.I am not managing today.

stihnout: Nestihl jsem to poslat.I didn't manage to send it.

vtlačit se: Povedlo se mi tam vtlačit.I managed to squeeze in.

vystačit: vystačit s příjmemmanage on one's income

zvládnout: Zvládneš to sám?Can you do it/Will you manage it yourself?

manage: sth vyšetřit, najít si co čas, peníze ap.can manage