Hlavní obsah

zvládnout

Dokonavé sloveso

  1. (zdolat) co manage, do sth(vypořádat se) handle sth, cope, deal with sth, get on top of sthZvládneš to sám?Can you do it/Will you manage it yourself?To zvládneš!You can make/do it!, You'll manage!zvládnout tohovor. make it
  2. (zkrotit) co control, curb, master sth
  3. (osvojit si) co master sth

Vyskytuje se v

přehled: zvládnout co s přehledemmanage sth without difficulty, sail through sth

levý: Zvládl to levou zadní.It was a piece of cake for him.

lze: Lze to zvládnout/provést.It can be done.

takový: Takový chlap by to zvládl.Such a man would make it.

zadní: To zvládneš levou zadní.It's a piece of cake (for you).

meet: zvládnout to v termínu, stihnout termínmeet the deadline

pressed: jen stěží zvládnout/dokázat/stihnout cobe hard pressed to do sth

rise: zhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnoutrise to the occasion

waltz: snadno projít, proplout čím, snadno zvládnout coslang. waltz through sth

back off: Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.Back off! I'll manage.

be: Jestli to máme zvládnout ...If we are to manage it ...

either: Nezvládnu to a navíc ani nechci.I can't manage it and I don't want either.

even: To by zvládlo i dítě.Even a child could do it.

for: Udělal jsem to, aby to zvládl.I did it for him to make it.

get in: Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.I can't get in two more courses a week.

zvládnout: zvládnout tohovor. make it