Hlavní obsah

controller [kənˈtrəʊlə]

Vyskytuje se v

traffic: let. air-traffic controllerdispečer letecké dopravy, letový dispečer

dispečer: dispečer letecké dopravy, letový dispečerair-traffic controller