Hlavní obsah

comptroller [kənˈtrəʊlə]

Podstatné jméno

  • ekon.(finanční) kontrolor, vedoucí řízení financí pracovník v řízení financínerovná se v češtině běžnému kontrolorovi ověřujícímu správnostComptroller and Auditor Generalúředník pověřený kontrolou státních financí