Hlavní obsah

fault [fɔːlt]

Fráze

  1. be at fault být na vině, moci za to, nést vinuparty at faultviník (nehody)

Vyskytuje se v

fault: být na vině, moci za to, nést vinube at fault

develop: přestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.develop a fault

mine: Byla to jeho chyba, ne moje.It was his fault, not mine.

theirs: Byla to jeho chyba, ne jejich.It was his fault, not theirs.

whose: Čí to je chyba?Whose fault is it?

find: kritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čemfind fault with sb/sth

: až moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

skrytý: skryté vadyhidden defects, řidč. hidden faults

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, z nepozornosti nod

vina: být na viněbe to blame, be at fault

viník: viník nehodyřidič driver at fault, i chodec ap. party at fault

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

moct: Kdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?

tebou: To není tebou.It's not you(r fault).

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own