Hlavní obsah

fault line

Vyskytuje se v

fault: geol. fault line/blockzlomová linie/kra