Hlavní obsah

užívání

Vyskytuje se v

užívat: užívat (si)příjemně prožívat čeho enjoy sth, have* a good time/ball, live it up

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally

abuse: (nelegální) užívání narkotikdrug abuse

disuse: přestat být (po)užíván titul ap.fall into disuse

drug: (zne)užívání narkotik narkomanydrug abuse

obsolescence: záměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.planned/built-in/programmed obsolescence

rollicking: užívat si (to), mít se skvělehave a rollicking good time

use: užívání/užití násilíthe use of violence

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

such: výrazy, jaké jsou užívány v žurnalisticeexpressions such as are used in journalism