Hlavní obsah

užívaný

Vyskytuje se v

užívat: užívat (si)příjemně prožívat čeho enjoy sth, have* a good time/ball, live it up

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally

vnitřně: med. neužívat vnitřněfor external use only

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

užívat: Užíváte nějaké léky?Are you taking any medication?

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

herb: culinary herbsbylinky užívané v kuchyni

rollicking: have a rollicking good timeužívat si (to), mít se skvěle

use: have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

usage: be in common usagebýt běžně užívaný slovo ap.