Hlavní obsah

užívaný

Vyskytuje se v

užívat: užívat (si)příjemně prožívat čeho enjoy sth, have* a good time/ball, live it up

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

butterfly: nůž motýlek, sport. široký párový nůž užívaný v kung-fubutterfly knife

disuse: přestat být (po)užíván titul ap.fall into disuse

herb: bylinky užívané v kuchyniculinary herbs

rollicking: užívat si (to), mít se skvělehave a rollicking good time

use: mít možnost (po)užívat, mít k dispozici cohave the use of sth

widely: nejužívanější systém, metoda ap.the most widely used

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

such: výrazy, jaké jsou užívány v žurnalisticeexpressions such as are used in journalism

usage: být běžně užívaný slovo ap.be in common usage