Hlavní obsah

widely [ˈwaɪdlɪ]

Příslovce

  1. široce, zeširoka smát se, velmiOur opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.
  2. obecně, široce, z velké většiny uznávaný názor ap.the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

Vyskytuje se v

open: dokořán, zcela otevřenýwide open

-brimmed: klobouk se širokou krempouwide-brimmed hat

wide: široké plátno kinowide screen

widely: Naše názory se výrazně liší.Our opinions differ widely.

debate: O této věci se zeširoka debatovalo.This issue was widely debated.

plátno: širokoúhlé plátnowide screen

rozkročný: stoj rozkročnýwide stance

stoj: stoj rozkročnýwide stance, (forward) straddle

široko: široko dalekofar and wide, near and far

širokoúhlý: širokoúhlá obrazovka, širokoúhlé plátnowide screen

zrak: vytřeštit zrakopen one's eyes wide

bohatý: bohatý výběrwide choice

dokořán: otevřít dveře dokořánopen the door wide

široký: široká řekawide/broad river

sto: vyhýbat se komu/čemu na sto honůgive sth a wide berth, avoid sb/sth like the plague

vyhnout se: vyhnout se komu/čemu zdalekaavoid sb/sth like the plague, give sb/sth a wide berth

berth: vyhnout se komu/čemu zdalekagive sb/sth a wide berth