Hlavní obsah

widening [ˈwaɪdənɪŋ]

Vyskytuje se v

rozšířit: The road will be widened.Silnice bude rozšířena.

vytřeštěný: eyes widened in horroroči vytřeštěné hrůzou

vyvalit: His eyes popped out., He widened his eyes., He goggled at sb/sth.Vyvalil oči.

znalost: widen/extend one's knowledgerozšířit si znalosti