Hlavní obsah

běžně

Vyskytuje se v

běžný: by regular mailběžnou poštou

pošta: by regular mailběžnou poštou

účet: current/AmE checking accountběžný účet

výdaj: ekon. na chod firmy current expenses, dle rozpočtu ap. current expenditures, pravidelné, nutné BrE outgoingsběžné výdaje

praxe: common practiceběžná praxe

account: current accountběžný účet

current: current yearběžný rok

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

regular: by regular mailběžnou poštou

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

true: true to typecharakteristický, typický, nevymykající se běžnému

usage: be in common usagebýt běžně užívaný slovo ap.

běžně: The most commonly used phrases are ...Nejběžněji užívané fráze jsou ...