Hlavní obsah

užívat

Vyskytuje se v

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally

vnitřně: med. neužívat vnitřněfor external use only

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

rollicking: have a rollicking good timeužívat si (to), mít se skvěle

use: have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice