Hlavní obsah

užívat

Vyskytuje se v

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally

disuse: přestat být (po)užíván titul ap.fall into disuse

rollicking: užívat si (to), mít se skvělehave a rollicking good time

use: mít možnost (po)užívat, mít k dispozici cohave the use of sth

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

such: výrazy, jaké jsou užívány v žurnalisticeexpressions such as are used in journalism

užívat: Užíváte nějaké léky?Are you taking any medication?