Hlavní obsah

lest

Vyskytuje se v

care: je mi (to) úplně jednoI couldn't care less

for: poprvé/podruhé/naposledyfor the first/second/last time

gasp: labutí píseň, poslední taženíthe last gasp

last: to poslední při odmítání něčehothe last thing

least: nejmenší, minimálníthe least

less: ani ne tak co jako spíš(e)less sth than

little: (of) sth trochu, trošku čehoa little

minute: na poslední chvíli podniknutýlast-minute

more: víceméněmore or less

much: a už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)much less

resort: (až) jako poslední možnost, (až) v krajním případěas a last resort

respect: vzdát poslední poctu, rozloučit se se zemřelým člověkempay one's last respects

stand: poslední vzepětí před porážkoulast stand

straw: poslední kapka překročení únosnéhothe last straw

testament: poslední vůle, závěť předsmrtnálast will and testament

than: více/méně než comore/less than

bear: Velká/Malá medvědiceastron. Great/Little Bear

but: předposlednílast but one

call: poslední výzva k nástupu do letadla ap.last call

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

dog: Malý pesastron. the Little Dog

dogfish: máčka skvrnitálesser spotted dogfish

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive

finger: malík/prsteník/prostředník/ukazováklittle/ring/middle/index finger

green: malí zelení mužíčci mimozemšťanéhovor. little green men

intimation: ani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čehonot give the least/slightest intimation of sth

last hurrah: rozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupithave a last hurrah

lesser: Malá medvědice, Malý vůzastron. the Lesser Bear

long: nakonecat long last

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

pay: rozloučit se se zesnulýmpay one's last respects

plover: kulík říčnílittle ringed plover

rite: poslední pomazánínáb. last rites

sandpiper: jespák drobnýleast sandpiper

say: mít v čem poslední slovohave the last say in sth

stock: do vyprodání zásob prodejní akce ap.while stocks last

summer: loni v létělast summer

time: naposled, poslednělast time

toe: malíček nohylittle/pinky toe

truckload: dokládka/celovozová přepravaless-than/full truckload shipping

twit: blbečeklittle twit

way: kousek dála little way further

weasel: (lasice) kolčavaleast weasel

will: poslední vůle, závěťlast will and testament

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

as: jenom 10 dolarů měsíčněas little as 10 $ a month

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

fail: Nepodařilo se mu získat poslední gem.He failed to win the last game.

find: Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.His body was found last week.

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

let in on: Prozradila mi malé tajemství.She let me in on a little secret.

breathe: naposledy vydechnout, dodýchat zemřítbreathe one's last

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

night: včera večerlast night

remain: V lahvi zbylo trochu piva.A little beer remained in the bottle.

touristy: jeden z méně turisty okupovaných ostrovůone of the less touristy islands

haste: Pospíchej pomalu.More haste, less speed.

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

karkulka: Červená KarkulkaLittle Red Riding Hood

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

konec: druhý od koncelast but one

konečně: No konečně!Well at last!, no to je dost Put the flags out!

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

levný: levnějšícheaper, less expensive

loni: loni v létělast summer

maličko: od maličkasince childhood, since sb was little

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

naposled: poprvé a naposledfor the first and only/last time

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least, not in the slightest

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nic: (o) nic míňno less

noc: včera v nocilast night

pomazání: poslední pomazáníthe last rites, anointing of the sick, zast. extreme unction

posledně: posledně jmenovaný z výčtulast-mentioned, the latter

poslední: poslední přánílast wish

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

řada: a v neposlední řaděand last but not least

spíš: tím spíš nestill less (so)

strana: Malá Stranathe Lesser Town

teprve: (a) už teprve nemuch less

trochu: aspoň trochuat least a bit

úplně: úplně první/posledníthe very first/last

vůle: poslední vůlelast will (and testament)

vydechnout: vydechnout naposledy umřítkniž. breathe one's last, take one's last breath

závěr: úplně na závěrlast of all

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

krapet: Je to krapet složité.It is a little bit complicated.

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

loňský: loňský rokthe last year, kniž. yesteryear

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

minulý: minulý týden/roklast week/year

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

necelý: za necelý rokin less than a year

nejméně: co nejméněas little as possible

operovat: Minulý měsíc mi operovali koleno.I had a knee operation last month.

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

předminulý: předminulý týdenthe week before last

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

včera: včera večerlast night, yesterday evening

večer: včera večeryesterday evening, last night

vliv: mít malý vliv na cohave little influence on sth

vyčerpání: do vyčerpání zásobwhile stock lasts

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

vystačit: S tím vystačím týden.This will last me a week.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

zapršet: Trošku zapršelo.There was a little/light/shower of rain.

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

labutí: labutí píseňswan song, swansong, last gasp

píseň: labutí píseň poslední činswansong, the last gasp

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.

slovo: mít poslední slovo v čemhave the last word/last say/final say in sth

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

včerejší: Nejsem včerejší.I wasn't born yesterday., AusE I didn't come down in the last shower.