Hlavní obsah

konečně

Příslovce

Vyskytuje se v

konečný: deadlinekonečný termín, konečná lhůta dokončení ap.

stanice: terminal, terminuskonečná stanice

dospět: When will you grow up?Kdy už (konečně) dospěješ?

produkt: end product, výstup outputkonečný produkt

vystoupit: Get off at the terminus.Vystup(te) na konečné.

vzmoct se: They were finally able to buy a car.Konečně se vzmohli na auto.

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

grand: grand totalkonečná hodnota

inexhaustible: inexhaustible patiencenekonečná trpělivost

result: as a result of sthnásledkem, v důsledku čeho, v konečném důsledku, následkem toho

score: final scorekonečný stav sportovního utkání

statement: ekon. completion statementkonečné vyúčtování

ultimate: ultimate consumerkonečný spotřebitel

upshot: in the upshotnakonec, v konečném důsledku, koneckonců, konečně

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.

konečně: Well at last!, no to je dost Put the flags out!No konečně!