Hlavní obsah

use

Sloveso

  1. sth (po)užít, využít co nástroj ap.May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?I could use...Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...using sthza použití, pomocí čeho
  2. use (up) sth spotřebovat, vypotřebovat, dobrat co celou zásobu
  3. sth užívat, brát co drogy, léky
  4. Can I use your bathroom?Mohu si u Vás odskočit?use the toiletodskočit si na záchod
  5. použít, používat jistá slova, falešné jméno ap.use strong languagepoužívat silná slova
  6. sb využívat, zneužívat koho ve svůj prospěch

Podstatné jméno

  1. of sth (po)užití, (po)užívání, využití čehothe use of violenceužívání/užití násilífor official usepro úřední účelyfor external use onlyjen k zevnímu použitíworn with useopotřebovanýhave a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co
  2. have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

Vyskytuje se v

external: for external use (only)(pouze) k vnějšímu užití lék

used: used to do sthvyjadřuje opakování děje v minulosti

used: used not to be donevyjadřuje, že se něco v minulosti neopakovalo

used: be used to sthbýt zvyklý na co

used: get used to sb/sthzvyknout si na koho/co

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

profane: use profane languagenadávat, rouhat se

pronominal: pronominal useužití ve funkci zájmena

put: put sth to (good) use(dobře) využít co

sparingly: use sth sparinglyšetřit čím

used: used carojeté auto, ojetina

value: value in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užití

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

ease: ease of usesnadnost použití

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

refrain: He undertakes to refrain from using...Zavazuje se, že nepoužije...

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

used: He's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.

used: I'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.