Hlavní obsah

je

Zájmeno

  1. (to) it
  2. (4. p. k oni, ony) themVezmi je s sebou.Take them with you.

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit komu co owe sb sth, sth to sb

hotový: být hotovmít uděláno s čím be finished/through/over with sth

anebo: buď ... aneboeither ... or

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

antitalent: být antitalent na coneform. be hopeless/useless

: je (to) ... nebobe it ... or

bez, beze: být bez prácebe out of work, be unemployed, be jobless

bezpečí: být v bezpečíbe safe, be out of harm's way

bezvědomí: být v bezvědomíbe unconscious/senseless

binec: kde je binecsth is a mess, sth is (in) a shambles

blázen: být blázen do čehobe crazy/mad about sth, BrE hovor. be mad keen on sth

buď: buď ... aneboeither ... or

buď: buď jak buďin any event, come what may

byt: být na bytě u koholodge with sb

být: Být či nebýt?To be or not to be?

cítit: být cítit čímsmell of sth, páchnout smell (bad)

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

čelo: sport. být v čele závodube in the lead

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dělaný: být pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

dispozice: být k dispozici k mání, zastižení ap.be available

div: není divu(it's) no wonder, not surprisingly

dno: být (úplně) na dněspolečensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged down

doprovod: být v doprovodu kohobe accompanied by sb

doslech: být na doslechbe within earshot

dostání: (ne)být k dostáníbe (not) available

dostřel: být na dostřel kohobe within firing range of sb

DPH: být plátcem DPHbe VAT registered

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

důvěrně: být důvěrně známý komube (very) familiar to sb

forma: být ve formě tělesněbe in good shape/form, be on one's game

fuč: být fučbe gone

gusto: být podle čího gustabe to sb's taste

hora: být na horáchbe in the mountains

hrdý: být hrdý na cobe proud of sth, pride osf on sth

chuť: být bez chutibe flavourless/insipid/tasteless

: jsemI'm, I am

jalový: být jalový jídlobe insipid/bland/tasteless, have no taste

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

aby: Řekl mu, aby odešel.He told him to leave.

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.The pants fit me.

akorát: Přišel akorát on.Only he came.

ale: To je ale auto!What a car!

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

Angličan: Je to Angličan.He's English.

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

: Začal jsem až včera.I started only yesterday.

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

běžet: Běžel jsem na autobus.I ran for the bus.

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

bleskovka: Byla to bleskovka.It was done in a flash.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

Brit: Je to Brit.He's British.