Hlavní obsah

ale

Částice

  • údivTo je ale auto!What a car!Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, (nepovídej) (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

Citoslovce

  • nesouhlasAle ne!Oh no!

Vyskytuje se v

proto: ale proto, proto přecenicméně (but) that's no reason why

přece: a přece, ale přece, však přeceyet, (but) still, nicméně nevertheless, nonetheless

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

ne: Ale ne!Oh no!

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...

světlý: pale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené alesvětlé pivo

vůbec: (ale) vůbec nenot at all

zase: ale zasebut then again

zázvorový: ginger ale/beerzázvorová limonáda/zázvorové pivo

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

chlívek: Tady je ale chlívek!What a sty!

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

mít se: Ty se (ale) máš!Lucky you!

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

překvapení: To je ale překvapení!What a surprise!

šikula: Ty jsi ale šikula!Well done you!

škoda: To je ale škoda!What a pity/shame!

štěstí: Ty máš ale štěstí!You lucky devil!

totéž: Ale to je totéž.But that is the same thing.

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!

brown: brown aletmavé pivo lahvové

not: nejen ... ale inot only ... but

say: A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžkahovor. Says who?

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

but: horký, ale ne vařícíhot, but not boiling

devil: Ty máš ale štěstí/kliku!, Ty jsi ale klikař!You lucky devil!

do: Říkají, že to nemají, ale mají.They say they don't have it but they do.

how: To je ale pěkný ...How nice ...

love: Strašně rád bych přišel, ale ...I would love to come but ...

may: Možná, že cvičení je nudné, ale ...Exercising may be boring but ...

mess: Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.You have made a real mess of it.

might: Možná že je nudný, ale je chytrý.He might be boring, but he's clever.

oh: Ale ne!Oh no!

other: ale jinak kromě toho ap.but other than that ...

pity: To je ale škoda!What a pity!

sight: Ty (ale) vypadáš! strašně ap.You look a sight!

thought: To je od vás hezké, ale ...A kind thought but ...

what: To je ale škoda!What a pity/shame!

guilty: plead guilty to/of sthpřiznat svoji vinu za co před soudem

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

insanity: práv. plead insanityhájit obžalovaného pominutím smyslů

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu u soudu

unfit: práv. unfit to pleadmentálně nezpůsobilý k trestnímu stíhání

přiznat: plead guilty to/of sthpráv. přiznat vinu u soudu

popírat: plead not guiltypráv. popírat svou vinu

snažně: plead with, beseech, implore, entreat sb to do sthsnažně prosit koho o co