Hlavní obsah

světlý

Přídavné jméno

  1. (barva ap.) light(pleť, vlasy ap.) fair(vlasy též) blonde(bledý) palesvětlé pivopale beer, (hl. nízkoalkoholické) light beer, (silné, kvašené) ale
  2. (jasný, zářivý) light, brightsvětlý pokojbright/light room
  3. (volný - prostor) clear
  4. kniž.(příznivý) brightkniž.(radostný) happysvětlé vyhlídkybright prospects

Vyskytuje se v

slída: muscovite, white micasvětlá slída

stránka: the darker/bright side of sthstinná/světlá stránka čeho

clear: clear spansvětlost, světlé rozpětí

coloured: light-colouredsvětlý

complexion: oily/dry/pale complexionmastná/suchá/světlá pleť

fair: fair-skinnedse světlou pletí

lucid: med. lucid intervalsvětlý/lucidní okamžik během nepříčetnosti, blouznění ap.

ride: ride heightsvětlá výška, světlost podvozku vozidla

sunny: sunny side of sthsvětlá/kladná stránka, pozitivum čeho věci

světlý: pale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené alesvětlé pivo