Hlavní obsah

světle

Příslovce

Vyskytuje se v

bodový: bodové světlospot light(ing)

brzdový: tech. brzdové světlobrake light

denní: denní světlodaylight, light of day

koncový: koncová světlarear lights/lamps, tail-lights, taillamps

parkovací: parkovací světlaBrE sidelights, AmE parking lights

rozklad: fyz. rozklad světladispersion of light

rychlost: rychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound

slída: světlá slídamuscovite

stránka: stinná/světlá stránka čehothe darker/bright side of sth

světlo: za (denního) světlaby daylight

světlo: fyz. rychlost světlaspeed of light, light speed

světlo: neonové světloneon light

světlo: přední světlaheadlights, BrE headlamps

světlo: brzdová světlabrake lights, stoplights

světlý: světlé pivopale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené ale

šíření: fyz. rychlost šíření světlaspeed of light propagation

xenonový: motor. xenonová světlaxenon headlights

závěsný: závěsné světlo/svítidlopendant (light)

bliknout: Řidič blikl předními světly.The driver flashed his headlights.

pozhasínat: Světla pozhasínala.The lights went out.

slabý: slabé světlopoor light

sluneční: sluneční světlosun(light), sunshine

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

světlý: světlý pokojbright/light room

světlý: světlé vyhlídkybright prospects

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

zaclonit: Zaclonil si oči před světlem.He shaded his eyes from the light.

zelený: světle/tmavě/temně zelenýlight/dark/deep green

zhasnout: Světla zhasla.The lights went out.

spatřit: spatřit světlo světacome into existence, first see the light (of day)

světlo: Budiž světlo!Let there be light!

světlo: vnést světlo do čehoshed light on sth

best: be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světle

brake: brake lightsbrzdová světla

bring: bring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit co

city: city lightssvětla velkoměsta

clear: clear spansvětlost, světlé rozpětí

clear: clear heightsvětlá výška místnosti ap.

coloured: light-colouredsvětlý

complexion: oily/dry/pale complexionmastná/suchá/světlá pleť

daylight: see daylightuzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelu

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

dip: motor. dipped headlightstlumená světla

dome: dome lightstropní světlo kabiny auta

fair: fair-skinnedse světlou pletí

fog: fog lightsmlhová světla, mlhovky

halogen: halogen lighthalogenové světlo

hazard: dopr. hazard lightsvýstražná světla, výstražné blikače

iris: iris-bluesvětle modrý

light: dim lighttlumené světlo

light: light of daydenní světlo

light: infrared lightinfračervené světlo

light: speed of lightrychlost světla

light: be lightbýt světlo venku

lucid: med. lucid intervalsvětlý/lucidní okamžik během nepříčetnosti, blouznění ap.

ride: ride heightsvětlá výška, světlost podvozku vozidla

shed: shed light on sthosvětlit co, vnést světlo do čeho

sunny: sunny side of sthsvětlá/kladná stránka věci

turn: turn BrE indicator/AmE signalsměrové světlo, blinkr, směrovka auta ap.

velocity: fyz. velocity of lightrychlost světla

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

daylight: by daylight, in the daylightza světla, ve dne

fuse: The light fused.Světlo vyhodilo pojistky.

go on: When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

light: It's still light.Je ještě světlo.

hit: hit the lightszhasnout (světla), řidč. rozsvítit (světla)