Hlavní obsah

světle

Příslovce

Vyskytuje se v

bodový: bodové světlospot light(ing)

brzdový: tech. brzdové světlobrake light

denní: denní světlodaylight, light of day

parkovací: parkovací světlaBrE sidelights, AmE parking lights

rozklad: fyz. rozklad světladispersion of light

rychlost: rychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound

slída: světlá slídamuscovite, white mica

stránka: stinná/světlá stránka čehothe darker/bright side of sth

světlo: za (denního) světlaby daylight

světlý: světlé pivopale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené ale

šíření: fyz. rychlost šíření světlaspeed of light propagation

xenonový: motor. xenonová světlaxenon headlights

závěsný: závěsné světlo/svítidlopendant (light)

bliknout: Řidič blikl předními světly.The driver flashed his headlights.

pozhasínat: Světla pozhasínala.The lights went out.

slabý: slabé světlopoor light

sluneční: sluneční světlosun(light), sunshine

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.

zaclonit: Zaclonil si oči před světlem.He shaded his eyes from the light.

zelený: světle/tmavě/temně zelenýlight/dark/deep green

zhasnout: Světla zhasla.The lights went out.

spatřit: spatřit světlo světacome into existence, first see the light (of day), objevit se appear

brake: brzdová světlabrake lights

bring: vynést co na světlo, objevit co, odhalit cobring sth to light

city: světla velkoměstacity lights

clear: světlost, světlé rozpětíclear span

coloured: světlýlight-coloured

complexion: mastná/suchá/světlá pleťoily/dry/pale complexion

daytime: světla pro denní svícení autdaytime running lights

dip: tlumená světlamotor. dipped headlights

dome: stropní světlo kabiny autadome light

fair: se světlou pletífair-skinned

fog: mlhová světla, mlhovkyfog lights

halogen: halogenové světlohalogen light

hazard: výstražná světla, výstražné blikačedopr. hazard lights

iris: světle modrýiris-blue

light: tlumené světlodim light

lucid: světlý/lucidní okamžik během nepříčetnosti, blouznění ap.med. lucid interval

ride: světlá výška, světlost podvozku vozidlaride height

shed: osvětlit co, vnést světlo do čehoshed light on sth

sunny: světlá/kladná stránka, pozitivum čeho věcisunny side of sth

turn: směrové světlo, blinkr, směrovka auta ap.turn BrE indicator/AmE signal

velocity: rychlost světlafyz. velocity of light

black out: Po bouři byla celá města bez světla.Whole cities were blacked out after the storm.

daylight: za světla, ve dneby daylight

go on: Když se rozsvítí světla...When the lights go on ...