Hlavní obsah

fair [feə]

Přídavné jméno

  1. spravedlivý, čestný, férový soud ap.It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  2. značný, slušný suma ap.a fair amount of sthhodně, značné množství čeho
  3. (docela) dobrý, rozumný představa, odhad ap., přiměřený cena ap.
  4. světlý i pleť ap., plavý vlasy ap., světlovlasý člověkfair-hairedsvětlovlasýfair-skinnedse světlou pletí
  5. form.hezký, pěkný, jasný počasí ap.

Vyskytuje se v

barrage: přehradná palba ostřelování děly ap.barrage (fire)

engine: hasičské auto, hasičský vůzfire engine

fair: dobře, alefair enough, but

fire: jezdit na co, být poháněn čím motorbe fired with sth

fire away: Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.Fire away!

firing line: pod palbou kritikyin the firing line

foul: za každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.by fair means or foul

hearing: vyslechnout, poslechnout si kohogive sb a (fair) hearing

house: rychle se sblížit, jít si do noty s někým cizímget on like a house on fire

quickfire: rychlopalný zbraňquick-fire

shake: spravedlivé jednání u soudu ap.a fair shake

share: of sth díl čeho na činnosti ap.(fair) share

start: založit požár, podpálit oheňstart a fire

artillery: dělostřelecká palba, kanonádaartillery fire

brigade: hasičský sbor, hasičifire brigade

contain: lokalizovat požárcontain the fire

containment: lokalizace požárufire containment

copy: čistopisfair/clean copy

covering: krycí palbavoj. covering fire

deal: jednat s kým slušněgive sb a fair deal

drill: požární cvičení, cvičný požární poplachfire drill

exchange: přestřelka, vzájemné ostřelováníexchange of fire

fired: na naftuoil-fired

firefighting: hasičské vybavení, protipožární zásahové prostředkyfire-fighting equipment

fire sale: za výprodejové ceny nabízený ap.at fire-sale prices

friend: falešný přítel, přítel z vypočítavostifair-weather friend

hose: požární hadicefire hose

machine gun: kulometná palbamachine-gun fire

make: rozdělat oheňmake a fire

mortar: minometná palbamortar fire

officer: požární technik odpovídající za požární bezpečnostfire safety officer

open: zahájit palbu, začít stříletopen fire

ordeal: zkouška ohněmordeal by fire

practice: nácvik požárního poplachufire practice

quick: rychlopalnýquick-firing

regulation: požární/bezpečnostní směrnicefire/safety regulations

resistant: ohnivzdorný, nehořlavýfire-resistant

return: opětovat palbureturn fire

rifle: střelba z pušekrifle fire

salamander: mlok skvrnitýfire salamander

screen: krbová mříž, zástěna před krbemfire screen

set: zapálit coset sth on fire

shipboard: požár na paluběshipboard fire

sniper: ostřelování (ze zálohy)sniper fire

squad: popravčí četafiring squad

sub-machine gun: palba ze samopalůsub-machine gun fire

trade: spravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchodfair trade

either: Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.He was never either frank or fair.

round: Vystřelil šestkrát.He fired six rounds.

pan: z deště pod okap, z bláta do loužeout of the frying pan into the fire

cvičení: vojenské/požární cvičenímilitary/fire exercise

cvičný: cvičný požární poplachfire drill

četa: požární četafire squad, BrE fire brigade

dostat: dostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fired

dostřel: být na dostřel kohobe within firing range of sb

hasicí: hasicí přístrojfire extinguisher

hasič: hasičisbor fire brigade, obecně firemen

hasičský: hasičský vůzBrE fire engine, AmE fire truck

načisto: přepsat co načistomake a fair copy of sth

nouzový: nouzový východemergency exit, požární fire door

oheň: rozdělat oheňmake a fire

otevřený: otevřený oheňnaked flame, krb ap. open fire

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

palba: zahájit/spustit palbu na kohoopen fire/up on sb

plamen: být v plamenechbe on fire

poctivý: poctivá hrafair play

podpůrný: voj. podpůrná palbasupporting fire

poplach: požární poplachfire alarm/warning

popravčí: popravčí četafiring squad

požární: požární poplach/cvičenífire alarm/drill

požárník: požárnícifiremen, firefighters, sbor fire brigade

prodejní: prodejní veletrhtrade fair

přístroj: hasicí přístroj(fire) extinguisher

rozdělat: rozdělat oheňmake/build a fire, zažehnout light/kindle a fire

schodiště: požární schodiště nouzovéfire escape, escape stair, emergency staircase

skvrnitý: zool. mlok skvrnitýEuropean fire salamander

slabý: přen. slabší pohlavíthe weaker/fair sex

stanice: hasičská stanicefire station

únikový: (požární) úniková cestaescape route, hl. schodiště fire escape

veletrh: Brněnské veletrhy a výstavyBrno Fairs and Exhibitions

vyhazov: dostat vyhazovbe/get fired/sacked, get the axe, be given the sack

vyhodit: vyhodit koho (z práce)hovor. fire, sack sb, form. dismiss sb

vykřesat: vykřesat oheň/jiskry z čehostrike fire from sth

výpověď: dostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's notice

zahájit: zahájit palbuopen fire

založit: založit požárstart a fire

zaměstnání: propustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, nuceně make sb redundant, hovor. fire sb

zastavit: zastavit palbucease fire

hořet: Hoří!Fire!

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

nabrat: přen. nabrat obrátky situace ap.catch fire, hot up

ohlásit: ohlásit požárreport a fire

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

pálit: Pal(te)!Fire!

pěkný: pěkné počasínice/fine/fair weather

požár: založit požárstart a fire

přepis: přepis na čistofair/clean copy

spravedlivý: spravedlivý soudfair trial

spustit: spustit palbu na kohoopen fire on sb

střelit: Dvakrát střelil.He fired two shots.

střílet: Nestřílejte!Don't shoot!, voj. Hold your fire!

vystřelit: vystřelit ze zbraněfire a gun

zapálit: Zapálili mu dům.They set his house on fire.

zavinit: zavinit požárcause a fire

bláto: z bláta do loužeout of the frying pan into the fire

déšť: z deště pod okapout of the frying pan into the fire

dlažba: vyhodit na dlažbu kohosack, fire sb

každý: za každého počasí za všech okolnostíin all weathers, (in) fair (weather) and foul

kouř: Není kouře bez ohně.There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.

křest: křest ohněmbaptism of fire