Hlavní obsah

užití

Vyskytuje se v

vnější: k vnějšímu užitífor external use

fling: užít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostněhave a fling with sb

have: bavit se, užít si tohave fun

pronominal: užití ve funkci zájmenapronominal use

use: užívání/užití násilíthe use of violence

value: (reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užitívalue in use

good: Dobře se bav!, Užij si to!Have a good time!

great: Na večírky mě moc neužije.I'm not a great one for parties.

time: Báječně jsme si to užili.We had a great time.

užít: užít (si)příjemně prožít co enjoy sth (enough), vychutnat si savour, pomět se have* a good time, hovor. sexuálně s kým have* it off