Hlavní obsah

využití

Vyskytuje se v

příležitost: využít příležitostiuse the opportunity, avail osf of the opportunity

využít: využít příležitostiuse/make use of the opportunity

možnost: využít možnost(i)use the opportunity

ground: waste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.

idle: ekon. idle moneynevyužitý kapitál

occasion: take occasionvyužít příležitosti

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

opportunity: window of opportunityvhodná příležitost časově omezená, čas k využití příležitosti

potential: fulfil one's potentialvyužít svůj potenciál, využít plně svých možností

put: put sth to (good) use(dobře) využít co

unused: go unusednevyužít se, zůstat nevyužitý

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

use: make use of an opportunityvyužít příležitost

value: value in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užití