Hlavní obsah

využití

Vyskytuje se v

příležitost: využít příležitostiuse the opportunity, avail osf of the opportunity

možnost: využít možnost(i)use the opportunity

ground: nevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.waste ground

idle: nevyužitý kapitálekon. idle money

occasion: využít příležitostitake occasion

opportunity: propást/využít příležitostmiss/use the opportunity

potential: využít svůj potenciál, využít plně svých možnostífulfil one's potential

use: potřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro cohave a use for sth

value: (reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užitívalue in use

využít: využít příležitostiuse/make use of the opportunity