Hlavní obsah

využít

Vyskytuje se v

příležitost: využít příležitostiuse the opportunity, avail osf of the opportunity

možnost: využít možnost(i)use the opportunity

occasion: take occasionvyužít příležitosti

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

potential: fulfil one's potentialvyužít svůj potenciál, využít plně svých možností

put: put sth to (good) use(dobře) využít co

unused: go unusednevyužít se, zůstat nevyužitý

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

use: make use of an opportunityvyužít příležitost