Hlavní obsah

využít

Vyskytuje se v

příležitost: využít příležitostiuse the opportunity, avail osf of the opportunity

možnost: využít možnost(i)use the opportunity

occasion: využít příležitostitake occasion

opportunity: propást/využít příležitostmiss/use the opportunity

potential: využít svůj potenciál, využít plně svých možnostífulfil one's potential

use: potřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro cohave a use for sth

využít: využít příležitostiuse/make use of the opportunity