Hlavní obsah

apply [əˈplaɪ]

Sloveso-ie-

  1. for sth (po)žádat, zažádat o co, ucházet se o coapply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci
  2. apply osf to sth věnovat se čemu, soustředit se na co, zabývat se čím v práciapply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci
  3. to sb/sth týkat se koho/čeho, platit pro koho/co, vztahovat se na koho/co pravidlo, poznámkaThat applies to you as well.To platí i pro tebe.
  4. použít, uplatnit, aplikovat pravidlo, systém, dovednostapply the brakes(začít) brzdit

Vyskytuje se v

applied: applied artsužitá umění

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

applied: applied mathematicsaplikovaná matematika

asylum: apply for political asylumžádat o politický azyl

brake: apply the brakes(začít) brzdit

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

handbrake: apply/release the handbrakezatáhnout/povolit ruční brzdu

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

pressure: apply pressurestlačit, použít tlaku, vyvinout tlak

restriction: apply restrictionszavést omezení

scholarship: apply for a scholarshipzažádat o stipendium

science: applied scienceaplikovaná věda, věda užitá v praxi

visa: apply for a visa(za)žádat o vízum

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem