Hlavní obsah

použít

Dokonavé sloveso

  1. (užít, upotřebit) co useform. (zužitkovat) utilize sthNepoužili násilí.They used no violence.
  2. (využít) use, make use of sth(aplikovat) apply(uplatnit, zapojit) employ sth

Vyskytuje se v

násilí: použít hrubého násilíuse brute force

pressure: apply pressurestlačit, použít tlaku, vyvinout tlak

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

refrain: He undertakes to refrain from using...Zavazuje se, že nepoužije...

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.