Hlavní obsah

násilí

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

použít: They used no violence.Nepoužili násilí.

příčit se: I loathe violence.Příčí se mi násilí.

uchýlit se: We mustn't resort to violence.Nesmíme se uchýlit k násilí.

užít: use forceužít násilí

zmocnit se: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

break: break open sthnásilím otevřít, rozbít obal

communal: communal violencenásilí mezi komunitami

duress: under duresspod nátlakem/pohrůžkou, z donucení, pod hrozbou násilí

enter: práv. break and enter sthnásilím vniknout kam

entry: force an entryvniknout násilím kam

escalation: escalation of violence(vy)stupňování násilí

graphic: graphic violencerealistické vyobrazení násilí

mob: mob violencedavové násilí

prize: prize openvypáčit, otevřít násilím

rage: road ragenásilí/agrese za volantem/páchané řidiči

resort: without resort to forcebez použití násilí

sectarian: sectarian violencesektářské násilí, násilí mezi sektami

separatist: separatist violencenásilí vyvolané separatisty

take: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

teen: teen violencenásilí páchané mladistvými

use: the use of violenceužívání/užití násilí

násilí: use brute forcepoužít hrubého násilí