Hlavní obsah

voiced [vɔɪst]

Přídavné jméno

  1. ling.znělý hláska
  2. -voiced s jakým hlasemhusky-voiceds drsným hlasem

Vyskytuje se v

passive: trpný rod, pasivumthe passive (voice)

raise: zvýšit hlas při rozčilení ap.raise one's voice

voice: být (znovu) schopen/schopna slova po úleku ap.find one's voice

voiced: s jakým hlasem-voiced

acting: dabink, dabování, namlouvání postavvoice acting

activate: ovládaný hlasemvoice-activated

loud: hlasitě, nahlasin a loud voice

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

recorder: diktafon, záznamník hlasuvoice recorder

soft: tiše, jemným hlasemin a soft voice

still: tichý hlasstill voice

throaty: hrdelní hlasthroaty voice

tremulous: rozechvělým hlasemin a tremulous voice

voice-over: postsynchron(y) dodatečné hlasy k filmufilm. voice-overs

waver: třesoucí se hlaswavering voice

in: tiše, tichým hlasemin a low voice

činný: ling. činný rodactive voice

hlas: tichým hlasem říctin a low voice

hlasový: hlasová schránkavoice mail

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

nakřáplý: přen. nakřáplý hlascracked voice

pozvednout: pozvednout hlasraise one's voice

rod: činný/trpný rodactive/passive voice

rozsah: hud. hlasový rozsahvoice range

roztřesený: roztřesený hlaswavering voice

schránka: hlasová schránka službavoice mail

souhláska: znělá/neznělá souhláskavoiced/unvoiced consonant

trpný: trpný rodthe passive (voice)

zvednout: zvednout hlas křičetraise one's voice

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

mutovat: Mutuje.His voice is breaking.

napodobit: napodobit čí hlasimitate sb's voice

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

vykřičet: vykřičet si hlasivkyshout osf hoarse, strain one's voice

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

zplna: křičet zplna hrdlashout at the top of one's voice

active: činný rodthe active (voice)