Hlavní obsah

vote [vəʊt]

Podstatné jméno

  1. hlas volebnícast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komuyes votehlas pro
  2. hlasováníhave a vote on sthhlasovat o čemput sth to the votenechat hlasovat o čempolit. vote of confidencehlasování o důvěřepolit. vote of no confidencehlasování o nedůvěřepass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěryblock votezástupné hlasování jedna osoba zastupuje více voličůpostal votekorespondenční hlasování
  3. the vote (celkový) počet hlasů, všechny hlasy při volbách, (všichni) voliči
  4. volební právo

Sloveso

  1. for sb hlasovat pro kohovote ayehlasovat provote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým
  2. sb volit koho polit. stranu
  3. sth odhlasovat, schválit, hlasováním přidělit co peníze v rozpočtu

Vyskytuje se v

no-confidence: hlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)vote of no-confidence

vote: (celkový) počet hlasů, všechny hlasy při volbách, (všichni) voličithe vote

aye: hlasovat provote aye

cast: odvolit, odevzdat svůj hlascast one's vote

censure: hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ap.vote of censure

confidence: hlasování o důvěře vládě ap.vote of confidence

ineligible: nemít právo volitbe ineligible to vote

lesser: (volit) menší zlo(vote for the) lesser of two evils

pink: volební hlasy homosexuálůpink vote

right: hlasovací právavoting rights

system: volební/hlasovací systémvoting system

write-in: hlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidátywrite-in votes

count: Tvůj hlas neplatil.Your vote didn't count.

elect: zvolit hlasovánímelect by vote

most: Získal nejvíc hlasů.He won the most votes.

vote of thanks: Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.She proposed a vote of thanks to him.

hlas: vhodit/odevzdat (svůj) hlascast one's vote

hlasovací: hlasovací právovoting right, right of vote

hlasování: tajné hlasováníballot, secret vote

hlasovat: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

proti: hlasovat proti čemuvote against sth

sčítání: sčítání hlasůvote counting, counting of votes

vhodit: vhodit (svůj) hlas při volbáchcast one's vote

volební: volební právoright to vote, form. suffrage, franchise

zdržet se: zdržet se hlasováníabstain from voting/in the vote

odevzdat: odevzdat svůj hlas ve volbáchcast one's vote

pro: Jsem pro.I'm all for it., jdu do toho I am game!, při hlasování ap. I'm in favour., I vote aye.

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot