Hlavní obsah

dojetí

Podstatné jméno, rod střední

  • (pohnutí mysli) emotionHlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

Vyskytuje se v

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

dojmout: They were deeply moved.Byli hluboce dojati.

ubránit se: I can't help thinking ...Nemohu se ubránit dojmu ...

trip: make the trip to sth(za)jet, dojet kam

journey: Have a safe journey.Šťastnou cestu., Dobře dojeďte.

safe: Have a safe journey.Dobře dojeď(te).

undoing: Drink was her undoing.Pití ji zničilo., Na pití dojela.

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.