Hlavní obsah

hlášení

Vyskytuje se v

hlas: zvýšit hlasraise one's voice

hlas: vhodit/odevzdat (svůj) hlascast one's vote

hlásit se: hlásit se k (z)odpovědnosti za coclaim responsibility for sth

nakřáplý: přen. nakřáplý hlascracked voice

pozvednout: pozvednout hlasraise one's voice

roztřesený: roztřesený hlaswavering voice

vhodit: vhodit (svůj) hlas při volbáchcast one's vote

volební: volební hlasvote

zvednout: zvednout hlas křičetraise one's voice

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

hlásit: Hlásili přeháňky. v předpovědiThe (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

napodobit: napodobit čí hlasimitate sb's voice

odevzdat: odevzdat svůj hlas ve volbáchcast one's vote

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

avowed: be avowed sthotevřeně se hlásit k čemu

cast: cast one's voteodvolit, odevzdat svůj hlas

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

error: výp. error reporthlášení chyby, chybová hláška

message: výp. error messagehlášení chyby, chybová hláška

motoring: motoring newszprávy pro motoristy, dopravní hlášení

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

report: give sb a report on sthpodat hlášení, (po)referovat komu o čem

report: (be) on report(být) v hlášení

report: voj. put sb on reportdát koho do hlášení za disciplinární prohřešek

still: still voicetichý hlas

throaty: throaty voicehrdelní hlas

voice: a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wildernessojedinělý hlas odporu ap.

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

vote: yes votehlas pro

waver: wavering voicetřesoucí se hlas

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

it: It was reported, that ...Hlásili, že ...