Hlavní obsah

hlášení

Vyskytuje se v

hlas: zvýšit hlasraise one's voice

hlásit se: hlásit se k (z)odpovědnosti za coclaim responsibility for sth

nakřáplý: přen. nakřáplý hlascracked voice

pozvednout: pozvednout hlasraise one's voice

roztřesený: roztřesený hlaswavering voice

vhodit: vhodit (svůj) hlas při volbáchcast one's vote

volební: volební hlasvote

zvednout: zvednout hlas křičetraise one's voice

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

napodobit: napodobit čí hlasimitate sb's voice

odevzdat: odevzdat svůj hlas ve volbáchcast one's vote

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

avowed: otevřeně se hlásit k čemube avowed sth

cast: odvolit, odevzdat svůj hlascast one's vote

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

error: hlášení chyby, chybová hláškavýp. error report

message: hlášení chyby, chybová hláškavýp. error message

motoring: zprávy pro motoristy, dopravní hlášenímotoring news

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

report: podat hlášení, (po)referovat komu o čemgive sb a report on sth

still: tichý hlasstill voice

throaty: hrdelní hlasthroaty voice

voice: ojedinělý hlas odporu ap.a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wilderness

vote: (od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komucast one's vote for sb

waver: třesoucí se hlaswavering voice

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

count: Tvůj hlas neplatil.Your vote didn't count.

it: Hlásili, že ...It was reported, that ...

hlásit: Hlásili přeháňky. v předpovědiThe (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.

outdoor: koncert pod širým nebemoutdoor concert

violin: houslový koncertviolin concert

koncert: jít na koncertgo to a concert

nebe: koncert pod širým nebemopen-air concert