Hlavní obsah

report [rɪˈpɔːt]

Vyskytuje se v

annual: ekon. annual reportvýroční zpráva

assessment: assessment reporthodnotící zpráva

audit: ekon. audit reportrevizní zpráva, zpráva z auditu

autopsy: med. autopsy reportpitevní nález

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

error: výp. error reporthlášení chyby, chybová hláška

evaluation: evaluation reporthodnotící zpráva

interim: interim reportprůběžná/předběžná zpráva v průběhu trvání projektu ap.

pathology: pathology reportpatologická zpráva

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

encourage: I was encouraged by the report.Ta zpráva mi dodala odvahy.

it: It was reported, that ...Hlásili, že ...