Hlavní obsah

náhoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • (nečekaná událost) chance(shoda okolností) coincidence(hl. nemilá) accident, fortuitynešťastná náhodamischance, (smůla) bad luck, (incident) misadventurešťastná náhodalucky chance, stroke of luck, happy accident, (trefa) flukeponechat náhodě coleave sth to chance

Vyskytuje se v

čirý: by pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happensčirou náhodou

náhodou: by lucky chancešťastnou náhodou

nešťastný: by mischancenešťastnou náhodou

objevit: come across sthnáhodou objevit co narazit na

šťastný: by a lucky chance, by a stroke of luck, hovor. by a flukešťastnou náhodou

kdyby: Should you need...Kdybys (náhodou) potřeboval...

potkat (se): meet sb by chance, run into sb, come across sbnáhodou potkat koho

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

úplný: by pure chanceúplnou náhodou

accident: by accident(jen) náhodou

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

happenstance: by happenstancenáhodou

happy: happy coincidencešťastná náhoda

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

luck: by lucknáhodou

lucky: lucky chancešťastná náhoda

misadventure: by misadventurenešťastnou náhodou (nastalý), smolně, smolný

mischance: by mischancenešťastnou náhodou

sheer: by sheer chancečistě náhodou

stroke: stroke of luckšťastná náhoda, štěstí náhlé

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

náhoda: mischance, smůla bad luck, incident misadventurenešťastná náhoda