Hlavní obsah

zkusit

Dokonavé sloveso

  1. (pokusit se) co try, attempt sth, give sth a tryUž jsi to zkusil?Have you tried it yet?Měli bychom to zkusit.We should give it a try.
  2. (otestovat) co try, sample sthMohu si zkusit ty kalhoty?Can I try on these trousers?zkusit si na sebetry sth (on)
  3. (vytrpět) endure, suffer, co(pocítit) experience sth

Vyskytuje se v

hádat: zkusit hádattry to guess, make a guess (at) sth

štěstí: zkusit štěstítry one's luck

uhádnout, uhodnout: Zkus to uhodnout.Have a guess.

vcítit se: Zkus se vcítit do jeho situace.Try to put/see yourself in his shoes.

vzpomenout (si): Zkus si vzpomenout ...Try to remember ...

crack: hovor. have a crack at sthzkusit, prubnout co

fortune: try one's fortunezkusit štěstí

guess: make a guess at sthzkusit uhodnout co

hands-on: get hands-on experiencezkusit si to v praxi

shot: hovor. have a shot at sthzkusit co, pokusit se o co

shot: give it a shotzkusit/prubnout to

stab: hovor. take a stab at sthzkusit si, vyzkoušet co poprvé

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

trial: give sth a trial(vy)zkoušet, zkusit co

try: have a try at sthvyzkoušet, zkusit co

go: Have another go.Zkus to znovu.

sense: I'll try to talk some sense into him.Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.

try on: Can I try it on?Mohu si to zkusit?

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

way: Try to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.