Hlavní obsah

zkusit

Dokonavé sloveso

  1. (pokusit se) co try, attempt sth, give sth a tryUž jsi to zkusil?Have you tried it yet?Měli bychom to zkusit.We should give it a try.
  2. (otestovat) co try, sample sthMohu si zkusit ty kalhoty?Can I try on these trousers?zkusit si na sebetry sth (on)
  3. (vytrpět) endure, suffer, co(pocítit) experience sth

Vyskytuje se v

hádat: zkusit hádattry to guess, make a guess (at) sth

štěstí: zkusit štěstítry one's luck

uhádnout, uhodnout: Zkus to uhodnout.Have a guess.

vcítit se: Zkus se vcítit do jeho situace.Try to put/see yourself in his shoes.

vzpomenout (si): Zkus si vzpomenout ...Try to remember ...

crack: zkusit, prubnout cohovor. have a crack at sth

fortune: zkusit štěstítry one's fortune

guess: zkusit uhodnout comake a guess at sth

hands-on: zkusit si to v praxiget hands-on experience

shot: zkusit co, pokusit se o cohovor. have a shot at sth

stab: zkusit si, vyzkoušet co poprvéhovor. take a stab at sth

tack: zkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístupchange tack

trial: (vy)zkoušet, zkusit cogive sth a trial

try: vyzkoušet, zkusit cohave a try at sth

go: Zkus to znovu.Have another go.

sense: Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.I'll try to talk some sense into him.

try on: Mohu si to zkusit?Can I try it on?

view: Zkuste se na to podívat z mého hlediska.Try to see it from my point of view.

way: Zkus se na to podívat z mé strany.Try to see it my way.

zkusit: zkusit si na sebetry sth (on)